Maria og Mari tok turen til Oslo og Kreativt Forums sitt seminar.

Man lærer så lenge man lever.